Školské akcie

DSC_0847Súťaž sa uskutočnila 15. decembra 2015 v kaderníckom salóne školy č.2. Zúčastnili sa jej žiačky III.D triedy. Úlohou bolo vyhotovenie účesu na tému HALLOWEEN A  FAŠIANGY.

Podľa stanovených kritérií modelkami museli byť žiačky z odboru kaderník.   Boli povolené všetky techniky úpravy vlasov, ozdoby a prípravky. Taktiež vopred mohli byť vlasy pripravené vodovou onduláciou a účesy mohli byť pripravené z mokrých ako aj zo suchých vlasov

Nakoľko dôležitým kritériom je celkový vzhľad, líčenie a oblečenie malo byť v súlade s účesom .

Hodnotiacu komisiu tvorlili: Bc. Tamásiová Veronika, Baloghová Stela, Bc. Körmöndiová Alžbeta, Ing. Kázsmérová Judita.

Umiestnenie žiačok :

  1. miesto: Viviána Kissová s modelkou Izabelou Szajkovou
  2. miesto: Enikő Kállaiová s modelkou Dominikou Kendiovou
  3. miesto: Barbara Švábová s modelkou Nikoletou Bandurovou