Školské akcie

 DSC_0929     Advent je čas očakávania a na našej škole so sebou prináša aj celý rad akcií a prípravu vianočného programu. Triedy sa vyzdobili v duchu Vianoc a po vyučovaní sme z nich mohli  počuť nácvik betlehemských hier a piesní.

     Toho roku sa nácviku zúčastnili triedy I.A, II.A, I.D, I.NŠ a II.D. S nacvičeným programom sme sa rozhodli vyjsť aj za brány školy. Navštívili sme  Dom sociálnych služieb na ulici Majlátha v Kráľovskom Chlmci a vianočný program  pre seniorov mal veľký úspech. Odovzdali sme aj malé darčeky, ktoré vlastnoručne pripravili žiačky pod vedením Bc.Alžbety Kormondiovej.

     Šnúra vianočného programu pokračovala 21. 12. 2015 v Čiernej nad Tisou, kde si po vyučovaní žiaci priblížili zvyky, tradície a povery. Pokúsili sa ich porovnať so zvykmi iných národov, spomenuli aj lucijný stolček, betlehem,troch kráľov. Nakoniec sme si všetci pozreli filmovú adaptáciu Vianočnej rozprávky od Charlesa Dickensa.

     Posledný vyučovací deň sa niesol v znamení Vianoc. Vianočná ikebana, slávnostná triednicka hodina  a následne program. Ten sa skladal z dvoch častí: v prvej časti riaditeľ školy Ing.Ivan Beňo odovzdal ceny víťazom súťaží, ktoré sa konali v prvom polroku školského roku do Vianoc; v druhej časti žiaci zaspievali a zahrali betlehemské hry.A my všetci sme s údivom zistili, že máme dobrých spevákov a šikovných hercov.

     Šikovní boli aj aranžéri. V súťaži o najkrajšiu vianočnú ikebanu získali prvé miesto Réka Szabová a Vivien Tóthová z II.D, druhé miesto patrilo Anikó Kormondiovej  Beáte Furikovej z I.A a tretie miesto si obhájili Rebeka Paňková a Monika Tóthová z I. NŠ triedy.