Školské akcie

tf1Žiacka školská rada v tomto školskom roku 2015/2016 prvýkrát uskutočnila súťaž o najkrajšiu a najčistejšiu triedu. Predmetom hodnotia boli: nástenka, estetizácia a čistota triedy, čistota lavíc, tabule, vyloženie stoličiek – čiže celková úprava triedy. Hodnotenie sa konalo v mesiaci október týždenne v poobedňajších hodinách. Hodnotiteľmi boli Ing. Denisa Mihalčíková, Mgr. Katarína Kázsmérová a jeden člen žiackej školskej rady.

Najviac bodov dosiahla III. A trieda – umiestnila sa na prvom mieste, druhé miesto obsadila I.NŠ trieda. Odmeny budú odovzdané na slávnostnom vianočnom programe, kde III. A trieda za prvé miesto dostane tortu a I.NŠ trieda za druhé miesto bonboniéru.

Cieľom žiackej školskej rady vyhlásením súťaže bolo motivovať žiakov k tomu, aby si svoje prostredie, v ktorom žijú a trávia veľa času udržali v čistote a v poriadku.