Školské akcie

str movŽiaci II.C a II.D triedy učebného odboru autoopravár – mechanik si zmerali svoje vedomosti a zručnosti v súťaži STROJZRUČ II v dňoch 18.-19.11.2015 a 24.11.2015.

Teoretická časť sa uskutočnila v Kráľovskom Chlmci a praktická časť v školských priestoroch autoservisu v Čiernej nad Tisou. Súťaž s tematikou   Kolesá a pneumatiky obsahovala nasledovné časti: test /20 bodov/, správny postup práce/60 bodov/, použite vhodných náradí /10 bodov/, dodržiavanie BOZP/10 bodov/.

Po sčítaní bodov poradie žiakov bolo nasledovné: 1.miesto získal Szilárd BÁLINT z II.C /86 bodov/, 2. miesto obsadil  Krisztián SZALAI, žiak II.C triedy /81 bodov/ a 3.miesto si vybojoval Róbert ABAHÁZI taktiež z II.C s celkovým počtom bodov 80.

Za dosiahnuté výsledky spomenutí žiaci budú odmenení diplomom a vecnými cenami.