Školské akcie

DSC_0158Vedomosti sú ako veľká izba, ktorú neustále potrebujeme zariaďovať. Škola v tejto náročnej, ale zároveň ušľachtilej práci má primárnu úlohu a disponuje neobmedzenými možnosťami, či už v klasickom vyučovacom procese alebo v záujmovo – výchovnej činnosti. Tieto úlohy v SOŠ – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci plnia kvízové súťaže s rôznymi a vždy aktuálnymi témami. HEURÉKA, ktorej 3. ročník bol zrealizovaný 24.11.2015 je jednou z nich. Táto súťaž je pre žiakov našej školy čoraz populárnejšia, lebo organizátori sa do nej snažia zapojiť čo najväčší počet žiakov prostredníctvom výberového kola a následne finálovej časti. V tomto školskom roku sa do nej zapojilo 20 súťažiacich a 50 divákov. Súťaž je pre žiakov zaujímavá aj tým, že je rôznorodá a vytvorená z rôznych oblastí od vedy a techniky cez logické úlohy až po život okolo nás. Dáva možnosť vyniknúť tým žiakom, ktorí majú široký prehľad, veď sú obklopení mnohými informáciami, ktoré pre nich sú prioritou a majú neoceniteľné hodnoty. Kvalitnú prípravu so zábavnými a poučnými pomôckami, ktoré pre súťažiacich v tomto roku pripravili Mgr. Katarína Kázsmérová a Mgr. Zoltán Jánošík sú tiež lákadlom pre súťažiacich.

Každý žiak je neopakovateľný, má svoje pocity, túžby medzi ktoré patrí aj túžba v niečom vyniknúť a zvíťaziť. Súťaž preto aj v tomto ročníku mal svoj náboj zdravej súťaživosti. V školskom roku 2015/16 nás v tejto aktivite najviac presvedčili tieto triedy v konečnom poradí od prvého po piate miesto.

  1. miesto: IV.A trieda
  2. miesto: II.B trieda
  3. miesto III.B trieda
  4. miesto III.C trieda
  5. miesto II.A trieda

Aktivita víťazov bude etablovaná ako súčasť spoločných vianočných osláv školy, ale skúsenosti a záplava nových vedomostí sú odmenou pre všetkých, ktorí pozorne počúvali ako diváci alebo sa do súťaže aktívne zapojili.