Školské akcie

DSC_0341Ľudia na celom svete preukazujú 1. decembra na Svetový deň boja proti AIDS solidaritu v boji proti tomuto zákernému ochoreniu. Tento deň slúži k zvyšovaniu povedomia o zatiaľ stále nevyliečiteľnej chorobe. Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS narastá napriek tomu, že možnosti prevencie existujú. Prevencia naďalej zostáva jedinou možnosťou, ako je možné šíreniu HIV zabrániť. Nebolo to ináč ani na našej škole. Naša škola toho roku sa už štvrtýkrát zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá je kampaňou boja proti AIDS. Ráno pred vyučovaním žiačky II. A triedy pripínali červené stužky – symbol kampane – žiakom a učiteľom školy. V tento deň sa uskutočnila aj beseda s pracovníčkou RÚVZ v Trebišove. Jej cieľom bolo upozorniť žiakov na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, o jej šírení a najmä prevencii.