Školské akcie

DSC_017416. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej výživy, pretože výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Správna výživa sa významnou mierou podieľa na zdravotnom stave obyvateľstva, ovplyvňuje kvalitu a dĺžku života a je hlavnou podmienkou prevencie a liečby najvýznamnejších ochorení. Práve preto, z tejto príležitosti sme zorganizovali Súťaž tried o najkrajšiu ovocnú alebo zeleninovú misu. Do súťaže sa prihlásilo 7 trojčlenných družstiev z tried I.A, I.D, II.A, III.A, IV.A a I. NŠ. Žiačky boli veľmi kreatívne a preukázali svoju tvorivosť a šikovnosť. Keďže všetky misy boli veľmi pekné, ich hodnotenie nebolo ľahké. Misy hodnotili triedne kolektívy a vyučujúci. Výherné miesta obsadili:

  1. miesto: II.A
  2. miesto: I.NŠ
  3. miesto: III.A

Všetkým zúčastňujúcim ešte raz ďakujeme a výhercom blahoželáme.