Školské akcie

1447415205830Dňa 13.11.2015 žiaci I.A triedy v sprievode pani učiteľky Mgr. Šemegovej a Mgr. Szemánovej navštívili Regionálnu knižnicu v Kráľovskom Chlmci. Na začiatku návštevy nám zamestnanci knižnice porozprávali o histórii knižnice, ako aj o jej súčasnej situácii. V rámci krátkej prednášky boli žiaci oboznámení aj s prevádzkou knižnice a pravidlami týkajúcimi sa vypožičiavania kníh. Zamestnanci nás čakali nielen s prezentáciou knižnice, ale žiaci mali možnosť bezplatne získať členstvo. Mnohí žiaci túto možnosť využili a po vyplnení žiadosti obdŕžali čitateľské preukazy.

Po teoretickom oboznámení sa s knižnicou si žiaci mohli prezrieť a študovať knihy, ktoré ich zaujali. Cieľom návštevy bolo oboznámenie sa s prevádzkou knižnice a jej pravidlami, vybudovanie záujmu a pozitívneho vzťahu ku knihám a vedenie žiakov k správnemu a šetrnému zaobchádzaniu s knihami. Po viac ako hodinovom pobyte v kráľovstve kníh sme z knižnice odchádzali s pekným zážitkom a krásnym pocitom.