Školské akcie

IMG_1952Dňa 11.11.2015 sa žiaci Obchodnej akadémie triedy I.A zúčastnili exkurzie v Slovenskom technickom múzeu. Cieľom exkurzie bola prehliadka expozície písacích strojov. Odborná pracovníčka múzea nás oboznámila s vývojom písacích strojov od druhej polovice 19. storočia až po súčasnosť. Žiaci si tu mohli vyskúšať písanie na klasických písacích strojov. Súčasťou tejto expozície bol aj prehľad a vývoj telegrafnej techniky, diaľnopisov a telefónnych prístrojov so vzácnou zbierkou telefónov.

Po ukončení tejto výstavy sme sa presunuli do Vedecko-technického centra pre deti a mládež, kde sa naši žiaci oboznámili s množstvom interaktívnych pomôcok, exponátov, ktoré zábavno-náučnou formou prezentovali základy vedy a techniky. Žiaci mali možnosť pozorovať rôzne fyzikálne javy a hlavne vyskúšať hlavolamy, mechanické, magnetické a optické zariadenia.

Exkurzia mala u žiakov pozitívny ohlas a obohatila ich o nové zážitky.