Školské akcie

DSCN1607V dňoch 11. a 12. novembra 2015 sa zúčastnili žiaci Gabriel Németh a Ladislav Kendy súťaže zručnosti v odbore murár – Mladý remeselník 2015/16 na SOŠT Volgogradská 1, Prešov. Žiaci po absolvovaní teoretickej a praktickej časti  obsadili 5. miesto zo siedmych družstiev, čím postúpili na celoslovenskú časť súťaže Skills Slovakia, ktorá sa má konať Nitre. Súťažné družstvá boli zo stredných škôl z Prešova, Michaloviec, Humenného, Popradu, Košíc, ale aj z poľského Tarnowa. Žiaci k súťaži pristupovali veľmi zodpovedne. Okrem pekného umiestnenia si odniesli cenné skúsenosti a vecné dary od firmy Wienerberger . Vo voľnom čase si žiaci pozreli historické námestie Prešova, v internáte školy si zas zahrali stolný tenis.