Školské akcie

09824. 10. 2015 sa vo Veľkých Trakanoch konal 5. ročník Svätomartinského festivalu, ktorý sa v posledných rokoch rozrástol do jedného z najvýznamnejších podujatí nášho regiónu, lákajúci stovky návštevníkov.

Naša škola už tretí rok dostala pozvanie do súťaže vo varení. Školu reprezentovali nasledovní učitelia: PaedDr. Krisztina Furik, PhDr. Andrea Pankovics, Ing. Tibor Sáradi, Ing. Brigita Bernáthová,   Mgr. Denisa Szemánová a Štefan Horváth.

Do súťaže sme sa prihlásili s 5 – chodovým husacím menum. Menu bolo podávané na slávnostnom prestieraní, ktoré pripravila PhDr. Andrea Pankovics.

Okrem prípravy chutných jedál sme sa snažili vyjsť v ústrety aj rodinám s deťmi. Mgr. Denisa Szemánová, Ing. Brigita Bernátová a dve žiačky našej školy, Laura Leczová a Gabriela Horócka z III.B triedy, sa v rámci tvorivej dielne postarali o zábavu detí.

To, že sme nezískali umiestnenie, nijakým spôsobom neovplyvnilo našu dobrú náladu. Táto akcia, okrem dobrej nálady, nám dala možnosť stretnúť sa s množstvom ľudí, ktorým sme ponúkli pripravené jedlo a pritom sme im mohli poskytnúť aj informácie o možnostiach štúdia na našej škole.

Prekrásne jesenné počasie iba stupňovalo dobrú atmosféru a príjemnú náladu festivalu.