Športové akcie

20151009_124908     Zážitky zo školy, postrehy a skúsenosti sú komplexné a pretrvávajú v človeku po celý život. SOŠ-Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci preto podporuje všetky činnosti, ktoré sú na osoh vo výchove žiakov. Tento cieľ plnila aj športová akcia spojená s futbalovým turnajom, organizovaným partnerskou školou Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon v Sárospataku, ktorej sa zúčastnili naši študenti s pánom učiteľom Mgr. Zoltánom Jánošíkom dňa 9.10.2015. Okrem nás sa na turnaji zúčastnili ešte štyri družstvá z blízkeho regiónu, ktoré boli rozdelené do dvoch trojčlenných skupín, v ktorých sa hralo spôsobom každý s každým.

Napriek tomu, že miestny trávnik na ihrisku bol šmykľavý, počasie bolo „futbalové“, pekné jesenné. Fyzické nasadenie hráčov, vyvážené ohľaduplnosťou v osobných súbojoch, potvrdilo športovú hodnotu tohto podujatia. To bolo aj zámerom organizátorov. Zdôraznil to vo svojom záverečnom hodnotení aj riaditeľ tamojšej školy a garant turnaja Dr.Téglás Zsolt Gábor. Žičlivá atmosféra, občerstvenie i pitný režim pre každého vytvorili pohodu, ktorá nepokazila náladu našich žiakov ani po dvoch prehratých zápasoch v základných skupinách.

Šport opäť dokázal spojiť ľudí, ukázal, že s jeho pomocou sa naučíme vážiť si nielen jeden druhého, ale i sám seba. Svedkami toho boli i naši športovci – Štefan Kasko, Zsolt Pankulics, Richard Bodnár, Erik Kovács, Ádám Bók a Adrián Jáger K.