Školské akcie

DSC_0128Pri príležitosti Dňa duševného zdravia sa na pôde školy konala beseda pod vedením školského psychológa. Nosnou témou boli psychické choroby, návody a možnosti na ochranu duševného zdravia. Súčasťou besedy boli aj krátke videá s tematikou depresia a anorexia. Žiaci mali možnosť získať informácie o tom, ako sa tieto psychické choroby prejavujú a čo všetko spôsobujú. Žijeme veľmi rýchlu dobu a zabúdame sa tešiť zo života, sme preťažení a nevieme oddychovať a tak zabúdame na svoje duševné zdravie. Liga za duševné zdravie ponúka návod na elimináciu duševných chorôb v 12-tich krokoch, s čím sa oboznámili aj naši žiaci. Deň duševného zdravia dáva príležitosť k prehodnoteniu vlastných životných postojov u každého z nás, tak veľa šťastia!