Školské akcie

DSC_0034Na našej škole sme si pripomenuli 2.októbra 2015 už 11.ročník Dňa maďarskej ľudovej rozprávky. Cieľom bolo s úctou pozerať na tvorbu nielen maďarských, ale aj iných autorov, ktorí práve cez rozprávku sa snažili a dodnes snažia poukázať na mnohé veci v spoločnosti a veria, že aj dnes dobro zvíťazí nad zlom.

Rozprávka má rozhodujúci vplyv na vývin dieťaťa a ovplyvňuje aj život už dospelého jedinca. Jej čaro zasiahlo prítpmných a na okamih sa vĺbili do čarovného sveta rozprávky.

Úvodom nás privítala PhDr. Pankovics Andrea a žiaci I.A triedy, prezlečení za hrdinov rozprávok. Na krátku chvíľu sa stali hercami a tým sa stali súčasťou nielen rozprávky, ale aj súťaže, ktorá ju dopĺňala. Pozreli sme si ľudovú rozprávku Kráľov chlieb. Potom nasledovala spomienka na Benedeka Eleka,na počesť ktorého sa koná tento Deň rozprávky. Jedna hrdinka -herečka prečítala rozprávku O bedárovi, ktorý uvaril z kameňa polievku. Študenti pozorne sledovali dej, lebo nasledovala súťaž, v ktorej bolo treba zodpovedať otázky zostavené aj z týchto videných či počutých rozprávok, zaradiť prezlečných hrdinov do rozprávok. Najšikovnejší dostali diplom. Na záver bola premietnutá rozprávka o spravodlivom kráľovi Matiášovi – Raz bol v Budíne psí jarmok.

Z podujatia nikto nemohol odísť s prázdnymi rukami, každý z prítomných dostal posúch, ako ho na cesty brávali i hrdinovia rozprávok. PhDr. Pankovics Andrea sa lúčila so žiakmi a učiteľmi slovami rozprávkarky Boldizsár Ildikó: „ Hrdinovia rozprávok sú večne na cestách, lebo vedia, že všetko na jednom mieste nenájdu. Ani to tam nehľadajú. Idú cestami – necestami, zbierajú skúsenosti, aby ich mohli neskôr využiť.”