Školské akcie

image003Dňa 14.10.2015 sa na našej škole konala akcia „ Kriminalita mládeže“, ktorej sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka učebného odboru stavebná výroba a výroba konfekcie.

O téme prednášal zástupca náčelníka mestskej polície Čierna nad Tisou, pán Tomáš Demeter. Hlavným cieľom bolo oboznámiť mladistvých s kriminalitou mládeže, so šikanovaním a bojom proti šikanovaniu. Osobitne sa venoval kyberšikane, čiže šikanovaniu pomocou sociálnych sietí prostredníctvom internetu.

Pán Demeter v krátkosti načrtol aj drogovú tematiku a nežiaduce účinky súvisiace s užívaním omamných látok. Tu spomínal aj fajčenie, poškodenie cudzieho majetku a trestné konania vyplývajúce z týchto činov.

Po prednáške nasledovala diskusia, v ktorej žiaci mali možnosť spýtať sa zástupcu náčelníka mestskej polície na všetky oblasti týkajúce sa tejto témy.