Školské akcie

DSC_01722. september už tradične znamená začiatok nových úloh, povinností a spoločnej práce pre študentov a pedagógov. Na školskom ihrisku SOŠ – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci sa stretli žiaci, rodičia, hostia a pedagogickí pracovníci školy, aby sa spoločne zúčastnili na slávnostnom otvorení školského roku 2015/2016 .

Ing. Ivan Beňo, riaditeľ školy, vo svojom slávnostnom príhovore privítal prítomných a načrtol hlavné ciele a požiadavky týkajúce sa pedagogicko-výchovnej práce.

V novom školskom roku na našej škole zahájilo štúdium vyše 400 žiakov v týchto študijných a učebných odboroch: obchodná akadémia, mechanik elektrotechnik, murár, autoopravár – mechanik, kaderník, strojárstvo, stavebníctvo, vlasová kozmetika, stavebná výroba a výroba konfekcie.

Prajeme každému, aby v novom školskom roku zažil čo najviac úspechov. Milí žiaci, želáme vám, aby ste každý deň prichádzali do našej školy v zdraví, s radosťou a nadobudli čo najviac teoretických poznatkov a praktických zručností. Veríme, že aj vďaka vášmu serióznemu prístupu k štúdiu sa nám podarí splniť všetky predsavzaté ciele.