Školské akcie

DSC_0870Ako býva zvykom, aj v tomto roku sa uskutočnil v našom meste Medzibodrožský kultúrny festival v dňoch 16. – 18. septembra. Je najvýznamnejšou kultúrnou udalosťou mesta. Tento festival je z roka na rok príťažlivejší pre široký okruh ľudí, preto je dôležité, aby aj naša škola bola prítomná ako významný vzdelávací inštitút v Kráľovskom Chlmci. Znova boli prezentované vytvorené predmety našich žiakov odboru mechanik elektrotechnik, stolár, strojný mechanik. Odbor mechanik elektrotechnik prezentoval výrobok na využitie nevyčerpateľných zdrojov na výrobu elektrickej energie a ukážku ochrany bytových rozvodov. Odbor strojár vystavil dekoratívne kováčske výrobky, ručný kultivátor a iné zaujímavé predmety. Naše kaderníčky šikovne vytvárali krásne účesy návštevníkom festivalu. Žiačky obchodnej akadémie predstavili cvičné firmy vytvorené pri škole, ktoré pripravujú žiakov na skutočný výkon povolania.

[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=1051175798249246]