Školské akcie

image035Dňa 9.6.2015 v kaderníckom salóne č.1 prebiehala previerka zručnosti pre žiačky II. D triedy. Žiačky boli rozdelené do dvoch skupín. Témou previerky bolo vytvorenie dámskeho denného účesu s farbením. Na vytvorenie účesu mali 2 hodiny.

Zadanie: Farbenie vlasov, strihanie a vytvorenie denného účesu. Zadanie obsahovalo nasledovné úlohy: príprava zákazníčky, príprava pomôcok a materiálu, farbenie vlasov, strihanie vlasov, fúkaná ondulácia, konečná úprava vlasov, BOZP.

Každá žiačka úspešne absolvovala previerku zručnosti.