Školské akcie

IMG_2151Dňa 4.6.2015 na SOŠ Kukučínova 23, Košice sme boli svedkami V. ročníka súťaže Mladý murár.

Súťažilo sa v murovaní z tehál Leiele na presnosť a dodržanie technologického postupu a bezpečnosti pri práci. Pri hodnotení práce súťažiaci boli aj teoreticky preskúšaní z vyhotovenej práce.

Súťaže sa zúčastnilo osem družstiev.

Našu školu sme reprezentovali s dvoma dvojčlennými družstvami v zložení:

družstvo 1.   Viliam Ronto a Zoltán Kiss z III.E

družstvo 2.   Gabriel Nemeth a Ladislav Kendi z II.C

 

Družstvo 1 sa umiestnilo na II. mieste a družstvo 2 na IV. mieste.

Žiaci preukázali svoje teoretické aj praktické zručnosti. Patrí im pochvala.