Školské akcie

DSC_0025Dňa 30. júna 2015 sa všetci žiaci a učitelia zhromaždili na školskom dvore, aby uzavreli školský rok. Ukončenie školského roku 2014/2015 sa nieslo v slávnostnej nálade.

Po nástupe žiakov a štátnej hymne si žiaci, učitelia a prítomní hostia vypočuli  príhovor riaditeľa školy, ktorý informoval o dosiahnutých výsledkoch žiakov školy.

Potom ocenil žiakov za výborný prospech, vzorné správanie. Nasledovalo odovzdanie diplomov a vecných darov za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach.

V súťaži „ Osobnosti vedy a techniky “, ktorá bola vyhlásená v rámci predmetovej komisie prírodovedných predmetov, najlepšie výsledky dosiahli Erik Bino z II.A triedy s vyučovacím jazykom slovenským a  Alexander Csatlós, žiak II.B triedy s vyučovacím jazykom maďarským.

V medzinárodnej informatickej súťaži iBOBOR“, ktorej hlavným cieľom je posmeliť žiakov v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa, najlepšie umiestnenie zo žiakov školy v kategórii JUNIOR dosiahol Daniel Juhász z I.A triedy. V kategórii SENIOR sa najlepšie umiestnil zo žiakov školy Ján Pankulics z III.B triedy.

DSC_0068 V súťaži v písaní na PC pre žiakov 1. ročníka študijného odboru obchodná akadémia ocenenie získali žiačky: Štefánia Kocsová za 1. miesto, Patrícia Lišocká  za II. miesto a Cyntia Horváthová za III. miesto.

 

Ing. Ivan Beňo, riaditeľ našej školy, prvýkrát udelil cenu NAJLEPŠIA KADERNÍČKA , ktorú získala Enikő Kállaiová, žiačka II.D triedy.

DSC_0064DSC_0062Taktiež prvýkrát bola udelená cena NAJLEPŠÍ ŽIAK-ŽIAČKA, ktorú získali Estera Župčanová, žiačka III.A triedy a Ján Pankulics, žiak  III.B triedy.

Na záver sa pán riaditeľ poďakoval všetkým žiakom, zamestnancom aj rodičom za celý školský rok, ktorý bol okrem vzdelávania a výchovy plný rôznych podujatí a aktivít, poprial príjemné prázdniny a vyslovil želanie, aby si všetci žiaci v septembri, oddýchnutí a zdraví, zasadli do svojich školských lavíc.

[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=1008216585878501]

Viac fotiek