Školské akcie

image034V kaderníckom salóne č.2 praktického vyučovania sa konala previerka zručnosti pre učebný odbor kaderník. Dňa 4.6.2015 sa previerky zúčastnili žiačky I.D triedy, ktoré pripravili prácu na tému DENNÝ ÚČES. Previerka pozostávala z praktickej časti.

Medzi základné kritériá praktickej časti previerky patria: príprava zákazníčky, príprava náradia a pomôcok, dodržanie správneho technologického postupu strihania vlasov, kvalita odborného vyhotovenia dámskeho denného účesu, dokončenie zadanej úlohy v danom časovom limite, dodržanie zásad bezpečnosti práce.

Odbornú hodnotiacu komisiu tvorili majsterky odbornej výchovy a učiteľky odborných predmetov v danom odbore: Tamášiová Veronika, Románová Oľga, Baloghová Stela, Bc. Körmöndiová Alžbeta, Ing. Diószeghyová Judita, Ing. Kázsmérová Judita.