Školské akcie

Dobrí priatelia sú tí, ktorí navzájom poznajú svoje problémy a radosti a ktorí sa správajú k sebe ako rovný s rovným. V takomto duchu sa nesie spolupráca našej školy s partnerskou školou Vay Miklós Szakképző Iskola és Diákotthon v Sárospataku. Súčasťou tejto spolupráce sú rôzne mimoškolské aktivity, ktoré tieto školy medzi sebou realizujú. Začiatkom marca tohto roku sa pedagogickí pracovníci spomínanej školy zúčastnili Valentínskeho volejbalového turnaja, organizovaného našou školou. 13. a 14. apríla 2015 sa desať žiakov SOŠ – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci spolu so svojimi pedagógmi Mgr. Jánošíkom a majstrom odbornej výchovy pánom Gabrielom Dóczim, zúčastnili tradičnej akcie V. Vay Napok v Sárospataku. Okrem oficiálnej časti osláv pre našich žiakov boli pripravené aj zábavné programy, futbalový turnaj, jazda na bobovej dráhe i exkurzia v hrade v Sárospataku.

Pre našich žiakov bol tento zájazd skĺbením relaxu, športového vyžitia i vedomostno-poznávacej činnosti.

István Kasko (II.B): “Cítil som sa veľmi dobre, pre mňa boli najzaujímavejšie hlavne futbalový turnaj a jazda na bobovej dráhe…”

Viliam Rontó (III.E): “Jazda na bobovej dráhe bol ozajstným adrenalínovým zážitkom…”

Dávid Géresi (I.B): “Pre mňa, historicky založeného človeka, bola odborná ukážka zlievarne hodnotným poznatkom…”

Ján Pankulics (III.B): “Futbalový turnaj bol pre mňa zážitkom, ale aj ostatné akcie boli veľmi zábavné…”