Iskolai akciók
  1. április 24-én iskolánk diákjai rendhagyó magyar irodalomórán vettek részt. A kassai Thália színház két művésze, Kövesdi Szabó Mária és Pólos Árpád rendszeres vendégei intézményünknek. Ezúttal Illyés Gyula életművéből készítettek egy „tanórányi“ összeállítást.

Illyés életművének fontos jellegzetessége az, hogy folyamatosan szembesült a magyarság helyzetével, gondjaival, kérdéseivel. Így érhette el azt, hogy “korszakról korszakra megírta mindig a maga és a nemzete katartikus nagy versét”. A társadalomjavítás eszméje alaptörekvése volt Illyésnek, de a harmincas évek elejétől kezdve a nemzet veszélyeztetettségének a tudata is egyre erőteljesebben jelent meg műveiben.

Illyés a maga nemzeti elkötelezettségét internacionalizmusával magyarázta. Azt vallotta, hogy bármely népért megtenné azt, amit a magyarságért tesz. A szegénység kiszolgáltatottsága ellen lázadó verseiben is mindig érződik az, hogy magyarokról van szó, de ezek a versek elsősorban a szociális igazságtalanság ellen szólnak. Mély nemzeti érzés és felelősségtudat élt benne. Ennek a jogához feltétlenül ragaszkodott.

            Ezeket a – hagyományos tanórákon csupán ritkán és nagy vonalakban emlegetett – magyarságverseket és naplójegyzeteket, valamint kortársaival, többek között Ady Endrével és Márai Sándorral való kapcsolatának néhány fontos momentumát ismerhette meg a közönség a Kövesdi-Pólos színészházaspár tolmácsolásában.