Školské akcie

Dňa 16. 4. 2015 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč. Našu školu reprezentoval Nagy Sándor, žiak III.B triedy. Súťažilo sa v budove CVČ Domino v Košiciach. Žiaci sa mali preukázať v troch disciplínach. V prvej časti súťaže mali žiaci podrobne a precízne reprodukovať populárno-náučný text s názvom: Bude na mesiaci elektráreň? V rámci druhej časti súťaže mali žiaci za úlohu napísať krátky súvislý text na vopred vylosovanú tému a posledná časť súťaže pozostávala zo samostatnej tvorby stručného súvislého textu z daných slov a jeho ústny prednes.

Tento rok sa nám nepodarilo postúpiť do celoslovenského kola súťaže, ale dúfame, že budúci rok sa nám to podarí.