Školské akcie

24. apríla tohto roku sa uskutočnila netradičná hodina maďarskej literatúry. Hosťami boli herci z košickej Thálie, Kövesdi Szabó Mária a Pólos Árpád, ktorí pripravili zostrih z tvorby Illésa Gyulu.

     Jeho tvorba je poznačená vzťahom k Maďarom samotným, zaoberá sa ich myslením, trápia ho ich problémy, vôbec existencia. Preto sa mohlo stať, že vedel napísať o veľkých činoch národa a zároveň vedel vyjadriť aj svoje pocity a myslenie, ktoré v tých dobách bolo niekedy nebezpečné nahlas vyjadrovať. Lebo národ i ľudstvo samotné bolo v nebezpečenstve.

Illés sa sám o sebe vyjedroval, že to čo robí pre maďarský národ, by urobil aj pre iný. Bol internacionalista. V jeho básňach zameraných proti chudobe cítime, že síce hovorí o Maďaroch, ale takisto to môže byť aj iný národ, ktorý trápia sociálne problémy, nespravodlivosť. Bol vlastencom a zodpovedným človekom.

     Na tejto netradičnej hodine sme si mohli vypočuť básne a zápisky z denníka, ktoré veľmi zriedkakedy odznievajú z úst recitátorov. Zaujímavé bolo i to, že herci ich spojili i s takými menami, ktoré študenti na hodinách preberajú vo väčšom rozsahu ako Ady Endre a Márai Sándor.