Školské akcie

DSC_0152Veľký prehľad z domáceho a medzinárodného futbalového diania zdobí teraz už bývalého športového redaktora denníka Új Szó Józsefa Gazdaga.

Jeho vedomosti z tohto športového odvetvia a pútavé rozprávanie si hneď získali záujem žiakov a vyústili do plodnej besedy.

Pre tam prítomných pedagógov tejto akcie, Mgr. Szabó Lovas Emőke a Mgr. Zoltána Jánošíka bolo zvlášť potešujúcou skúsenosťou, že naši žiaci mali veľmi dobrý prehľad o histórii i súčasnom dianí v tomto populárnom športe. Účasť spomínaného redaktora na posledných dvoch majstrovstvách Európy i na významných zápasoch renomovaných európskych súťaží a ich interpretácie boli skutočným žriedlom poznatkov pre každého účastníka besedy. Kvízové otázky redaktora a spisovateľa a pohotové odpovede žiakov zvýšili hodnotu tejto akcie. Prítomní si asi neuvedomili rýchlosť plynutia času.

  1. apríl 2015 bol preto zaujímavý a z pohľadu možnosti nadobudnutia nových vedomostí pre 20-tich žiakov našej školy i prospešný deň.

Potvrdzujú to aj nasledovné komentáre:

Bálint Magyar (žiak IV.A): “Pána Józsefa Gazdaga by som počúval aj oveľa dlhšie…”

Zsolt Pankulics (žiak II.B): “Bolo to pre mňa zaujímavé a poučné…”

Tibor Szabó (IV.A): “Viac vidím do zákulisia tohto športu…”

Ján Pankulics (III.B): “Prišiel som si na svoje…”

Richard Mészáros (I.D): “Bolo to pre mňa veľmi hodnotné poznanie…”

Ladislav Hogya (I.B): “Takých akcií by som sa rád zúčastnil i viackrát…”