Školské akcie

Súťaž v písaní na stroji

Dňa 21. 4. 2015 sa uskutočnila súťaž v písaní na PC pre žiakov 1. ročníka študijného odboru obchodná akadémia.

Žiaci absolvovali súťaž v dvoch disciplínach:

  1. disciplína: Odpis textu na presnosť
  2. disciplína: Minútové odpisy

Pri určovaní poradia v odpise textu na presnosť a minútové odpisy bolo okrem chýb a dosiahnutých bodov rozhodujúce aj poradie odovzdávania odpisov a priemerné postavenie po absolvovaní obidvoch kategórií.

Súťaže sa zúčastnilo 8 žiačok, ktoré dosiahli nasledujúce výsledky.

 

 

Poradie

 

Meno a priezvisko

Odpis textu na presnosť

(počet chýb)

Minútové odpisy

(počet bodov)

1. Štefánia Kocsová 0 5
2. Patrícia Lišocká 4 4
3. Cyntia Horváthová 7 4
4. Noémi Balogová 7 3
5. Nikoleta Csákiová 19 2
6. Eva Czetőová 11 0

 

Odpisy žiačok, ktoré dosahovali vysoký počet chýb boli považované za neúspešne zvládnutú kategóriu.

Neúspešní súťažiaci:

  • Veronika Paľová
  • Gabriela Vargová

 

Úspešným súťažiacim blahoželáme a do budúcnosti prajeme veľa šťastných a presných úderov.

Mgr. Beáta Csatlósová