Školské akcie

Gymnazium_-_S_Matematicky_klokanMedzinárodná matematická súťaž KLOKAN sa organizuje pre žiakov základných a stredných škôl. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je nezisková organizácia Talentída, n. o.

Súťaž vznikla koncom 70. rokov 20. storočia v Austrálii. Klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete.

Každý súťažiaci dostane pekný diplom. Najúspešnejších 20 % riešiteľov dostane diplom úspešného riešiteľa, ostatní dostanú účastnícky diplom.

Všetci súťažiaci budú zaradení do žrebovania o dva notebooky. Tretí notebook sa vyžrebuje z riešiteľov, ktorý budú najúspešnejší na svojej škole.

Dňa 23.3.2015 aj na našej škole sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž.

Žiaci súťažia celkom v 13 samostatných vekových kategóriách. Naši žiaci súťažili v dvoch kategóriách: KADET O12 a JUNIOR O34.

Umiestnenie v rámci školy

KADET  012

1. VIRÁG Vojtech   II.A
2. JANO Jozef         I.A
3. SIRIKOVÁ Loreta    II.A

JUNIOR 034

1. KIŠŠ Tomáš                         IV.A
2. BÓK Kristián                       IV.A
3. PANKULICS Ján                  III.B