Športové akcie

DSC_0789Šport je puto, čo sa spája ľudí dokopy. Tomuto cieľu slúži Valentínsky volejbalový turnaj, ktorý od roku 2010 pravidelne organizuje SOŠ – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci.

Skôr, kým začneme pripravovať rôzne súťaže, máme mnoho očakávaní. Naším úsilím i v prípade toho turnaja bolo realizovať ho tak, aby dopadol čo najlepšie. Už 6. ročník tohto populárneho podujatia pre zamestnancov ZŠ v Medzibodroží, uskutočnený 6. marca 2015 dokázal, že organizátori znovu prijali výzvy a dokázali ich doviesť do úspešného konca. Turnaj potvrdil, že pretrváva vo svojom ušľachtilom poslaní – načerpať silu a zveľaďovať zdravie. Veď fyzický pohyb podmienený argumentom bojovnosti boli opäť hlavnými znakmi tohto podujatia. Zachoval sa aj faktor zdravého napätia, lebo pri prežívaní každého jedného zápasu sa pre hráčov a všetkých ostatných znovu stierali zábrany, lebo emócie z úspechu zostali rovnako silné. Táto skutočnosť bola vlastná nielen víťazným družstvám: 1. ZŠ Kráľovský Chlmec s VJS, 2. ZŠ Streda nad Bodrogom s VJS, 3. ZŠ Veľké Trakany, Bieľ, Veľký Horeš, 4. ZŠ Kráľovský Chlmec s VJM, ale i všetkým ostatným prítomným školám: ZŠ Čierna nad Tisou s VJS, ZŠ Čierna nad Tisou s VJM a SOŠ – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci. Ozajstným spestrením turnaja boli už druhý rok zamestnanci z družobnej školy Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon v Sárospataku.

Toto športové podujatie znovu potvrdilo myšlienku Coubertina: „Ó, šport, ty veselým lúčom obdaríš človeka po ťažkej práci.”