Školské akcie
DSCN0068

Súťaž STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ rozvíja talent nadaných študentov. V rámci príprav žiaci tvoria niečo nové, alebo vylepšia niečo v čom sa dobre vyznajú, čo ich zaujíma, čomu sa venujú.

Tohoročný, 37. ročník, tak ako po iné roky, sa uskutoční v školských, regionálnych a krajských kolách a vyvrcholí celoštátnym resp. medzinárodným kolom. Regionálne kolo usporiada SOŠ Spišská Nová Ves 26.3.2015, krajské kolo sa uskutoční na SOŠ Košice dňa 1.4.2015. Celoštátne kolo zorganizuje Hotelová akadémia Piešťany v dňoch 21.-24.4.2015.

Naša škola už tradične sa zapája do súťaže.

Školské kolo sa uskutočnilo 3.marca 2015 v miestnosti B17 od 730 do 1300 hodín.

 Členova komisie č.1 ( 7:30 – 9:05): Ing. Mikuláš Kalitza, Ing. Ivan Vincens, Mgr. Zoltán Jánošík, Ing. Helena Kovácsová, Bc. Zoltán Rácz .

Súťažiaci v odboroch: 05 Životné prostredie, geografia, geológia, 07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo), 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava,               13 – História, filozofia, právne vedy.

 

P.č. Názov práce Odbor Meno riešiteľa Trieda Meno konzultanta
1. Využitie fotovoltaickej energie pri energetickej hospodárnosti rodinného domu 05 Dávid Pirigyi, Krisztián Ferko III.A Ing. Ivan Vincens
2. Ekonomický význam pestovania hrozna a vinárstva v oblasti Medzibodrožia 07 Diana Holováczová, Loreta Siriková II.A Ing. Helena Kovácsová
3. História sakrálnych stavieb juhovýchodného Zemplína 13 Nikola Gabódová, Diana Pekáriková II.A Mgr. Zoltán Jánošík
4. Vyhotovenie motokáry 09 Matúš Nagy, Patrik Kiš II.D Bc. Zoltán Rácz

Členova komisie č.2 ( 9:05 – 13:00): Ing. Mikuláš Kalitza, Ing. Alžbeta Darányiová, Ing.František Hajdu, Štefan Horváth

Súťažiaci v odbore 12 – Elektrotechnika a hardware:                                                                                                                                               

P.č. Názov práce Odbor Meno riešiteľa Trieda Meno konzultanta
1. Menič 12-230V – 600 W 12 Alexander Bacskai IV.A Dóczi
2. Zosilňovač 2 x 100 W 12 Bence Bajusz IV.A Dóczi
3. Zosilňovač 2 x 100 W 12 Peter Battyányi IV.A Horváth
4. Zosilňovač 2 x 15 W 12 Dávid Gyüre IV.A Horváth
5. Regulovateľný zdroj 12 Norbert Henczel IV.A Ing. Kalitza
6. Laserová show 12 Dávid Kovács IV.A Ing. Hajdu
7. Zosilňovač 100 W 12 Tomáš Kováč IV.A Ing. Hajdu
8. Elektronický stroboskop 12 Attila Kukó IV.A Ing. Darányiová
9. Menič 12 – 230 V 300 W 12 Marián Nehéz IV.A Ing. Darányiová
10. Stereo zosilňovač 12 Alexander Nagy III.B Ing. Hajdu
11. Zosilňovač 2 x 100 W 12 Gabriel Füstös, Csaba Lipán III.B Ing. Hajdu

Súťaž bola zorganizovaná v priestrannej, novozriadenej odbornej učebni pre elektrotechnikov – B17. Súťažiaci boli odborne dobre pripravení, predniesli kvalitné prezentácie. Príjemne nás prekvapili žiaci z III.B triedy Gabriel Füstös a Csaba Lipán so zosilňovačom 2 x 100 W, ktorý sa dal diaľkovo ovládať z mobilného telefónu. Atmosféra počas celej akcie bola vynikajúca. Súťažiaci aj porotcovia boli spokojní s celkovou úrovňou odprezentovaných prác. Žiaci, ktorí postúpili do ďalšieho kola, dostali cenné rady a pokyny od porotcov na odstránenie menších problémov a na skvalitnenie prezentácie svojich prác.

Zoznam prác a riešiteľov, ktorí postúpili do ďalšieho, regionálneho kola SOČ :

P.č. Názov práce Odbor Meno riešiteľa Trieda Meno konzultanta
1. Využitie fotovoltaickej energie pri energetickej hospodárnosti rodinného domu 05 Dávid Pirigyi, Krisztián Ferko III.A Ing. Ivan Vincens
2. Ekonomický význam pestovania hrozna a vinárstva v oblasti Medzibodrožia 07 Diana Holováczová, Loreta Siriková II.A Ing. Ilona Kovácsová
3. História sakrálnych stavieb juhovýchodného Zemplína 13 Nikola Gabódová, Diana Pekáriková II.A Mgr. Zoltán Jánošík
4. Vyhotovenie motokáry 09 Matúš Nagy, Patrik Kiš II.D Bc. Zoltán Rácz

Konečné poradie súťažiacich v odbore 12 (Elektronika a hardware):

Poradie:          meno                                      názov práce                počet bodov/max.40

  1. Peter Battyányi             zosilňovač 2 x 100 W                          38
  2. Marian Nehéz             menič 12 – 230 V 300 W                    37
  3. Gabriel Füstös, Csaba Lipán zosilňovač 2 x 100 W                         36
  4. Alexander Bacskai             menič 12-230V – 600 W                    35
  5. Attila Kukó                         elektronický stroboskop                     32
  6. Alexander Nagy stereo zosilňovač                               30
  7. Norbert Henczel             regulovateľný zdroj                            28
  8. Dávid Gyüre zosilňovač 2 x 15 W                           27
  9. Tomáš Kováč zosilňovač 100 W                               26
  10. Bence Bajusz zosilňovač 2 x 100 W                         7