Školské akcie

12. marca 2015 sme sa zúčastnili okresného kola súťaže Pekná maďarská reč v Košiciach. Našu školu reprezentoval žiak III. B triedy Nagy Sándor. Toho roku súťaž organizovala košická Stredná priemyselná škola Szakkay Józsefa. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, úlohy boli nasledujúce: prednes jednej voliteľnej témy, ktorej text musel byť od autora z 20. storočia a prednes neznámeho textu, tiež prejav, na prípravu ktorého mali 15 minút. Tento rok sme nepostúpili do ďalšieho kola súťaže. Porota v kategórii stredných odborných škôl neudelila 1. miesto .