Školské akcie

Vieme, že výber strednej školy, a tým aj povolania, je dôležitý krok v živote človeka, a rozhodnúť sa často nie je jednoduché. Preto v dňoch 12.3.2015 a 13.3.2015 sme organizovali „Dni otvorených dverí“ na našej škole. Pri tejto príležitosti sme privítali 161 končiacich žiakov z okolitých základných škôl. Po privítaní žiakov absolventi našej školy a súčasne terajší kolegovia krátko zhrnuli, čo im dala naša škola, ako využili u nás získané vedomosti pri ďalšom štúdiu, v praxi a v živote vôbec. V odbornej učebni pre elektrotechnikov sme pripravili pre žiakov prezentáciu ponúkaných odborov formou výstavy, pričom naši žiaci predstavili našim hosťom jednotlivé odbory: mechanik strojov a zariadení, autoopravár mechanik, mechanik elektrotechnik, mechanik stavebno-inštalačných zariadení, obchodná akadémia, kozmetička a vizážistka, obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy, kaderník, murár, stolár, strojný mechanik stavebná výroba a výroba konfekcie. Po prezentácii odborov v spolupráci so žiackou radou naši žiaci sprevádzali hostí po škole a ukázali im naše odborné učebne, jazykové laboratóriá, dielne a kadernícky salón. Žiačky z odboru kaderník pripravili pre návštevníkov prehliadku účesov a líčenia. Vytvorili sme aj športový kútik, v rámci ktorého sme propagovali športový život na našej škole.

Dúfame, že naši mladí hostia sa dobre cítili na našej škole a mnohí z nich si vyberú z našich ponúkaných odborov a vrátia sa ku nám ako budúci prváci. Tešíme sa na nich.