Az iskolai oktatási programnak és a 6317 M kereskedelmi akadémia tantervének megfelelően diákjaink két hetes szakmai gyakorlaton vettek részt 2014. novemberében. A gyakorlat része volt egy jelentés írása, kidolgozása prezentáció formájában és a munka megvédése is. A szakgyakorlatot érdemjeggyel értékeltük a vállalati ökonómia tantárgy keretein belül.

Táb.: Szakmai gyakorlat kiértékelése:

Vezeték- és keresztnév Sorrend
Boháčová Boglárka 1.
Illésová Bettina 1.
Illéšová Gréta 1.
Šoltésová Elizabeta 1.
Eštefánová Zuzana 2.
Ethelyiová Evelína 2.
Világiová Klaudia 2.
Farkasová Nikoleta 3.
Váradyová Evelín 3.

A gyakorlat célja teljesült: a diákok gyakorlati tudásra tettek szert az ökonómia területén.

Ing. Šipošová Mária