Školské akcie
1. IVA_trieda_OA

Pre budúcich maturantov 4. ročníka obchodnej akadémie sme pripravili súťaž, ktorá prebiehala dňa 19. 01. 2015 v dvoch oblastiach účtovníctva:

  1. Vyhotovenie účtovného dokladu
  2. Zaúčtovanie účtovných prípadov do denníka

Vzhľadom na vymedzený čas práce žiaci vyhotovili jeden účtovný doklad, a to odberateľskú faktúru. Na zaúčtovanie v denníku mali pripravených 45 účtovných prípadov. Pracovali na základe písomného zadania ručne bez IKT.

Tab.: Dosiahnuté výsledky (% plnenia úloh)

Priezvisko a meno 1.   úloha 2.   úloha Celkom Poradie umiestnenia
Šoltésová Elizabeta 88 % 46 % 134 bodov 1.
Ethelyiová Evelína 79 % 49 % 128 bodov 2.
Világiová Klaudia 78 % 44 % 122 bodov 3.
Illésová Bettina 50 % 24 % 74 bodov 4.
Illéšová Gréta 44 % 29 % 73 bodov 5.
Boháčová Boglárka 47 % 12 % 59 bodov 6.
Váradyová Evelín 41 % 0 41 bodov 7.
Farkasová Nikoleta 38 % 0 38 bodov 8.
Eštefánová Zuzana 25 % 0 25 bodov 9.

Najlepšiu zručnosť v účtovaní preukázala žiačka Šoltészová Elizabeta, umiestnila sa na 1. mieste.

Cieľom súťaže bolo preveriť pripravenosť žiačok na MS a zároveň im dať priestor k sebahodnoteniu – hodnoteniu vlastných výkonov.

Ing. Šipošová Mária, organizátorka aktivity