Školské akcie

usmevlogoUž 13 rokov organizuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, v spolupráci so strednými školami verejnú finančnú zbierku počas zimného vianočného obdobia na pomoc deťom a rodinám v ohrození. V Košickom kraji 16. decembra 2014 prebehla zbierka v 9 mestách a zapojilo sa do nej 16 stredných škôl, spolu 248 študentov. Spoločne sa podarilo vyzbierať sumu 3 140,11EUR.

Do tejto dobročinnej akcie sa zapojila aj naša škola a 10 žiakov spoločným úsilím vyzbieralo peknú sumu 257,41 EUR, ktorou naši solidárni a štedrí spoluobčania prispeli na darčeky deťom v detských domovoch. Za dobre odvedenú prácu vďaka žiakom (Edina Kozinská III.A, Nikola Moravčíková III.A, Bianka Kendiová III.A, Estera Župčanová III.A, Dávid Kanalaš III.A, Pankulics Ján III.B, Szatmáriová Bianka III.B, Molnár Bernadett II.A, Grabicová Anita II.A, Pankulics Zsolt II.B).

h