Športová činnosť na našej škole je jedna z najmasovejších a najpravidelnejšie sa opakujúcich udalostí, ktorá získala veľkú obľubu u žiakov. Je to potešujúca skutočnosť, lebo šport pôsobí motivačne na každého účastníka, či sa realizuje na reprezentačnej úrovni, alebo v užšom prípade „len“ na úrovni našej školy. Pri tejto činnosti sa u každého žiaka rovnako odbúravajú zábrany, pretože emócie z úspechu sú vždy rovnako silné.

Medzi množstvom športových súťaží na našej škole veľkú popularitu má už tradičný medzitriedny halový turnaj, ktorého prvé kolo v školskom roku 2014/2015 bolo zrealizované na pracovisku v Čiernej nad Tisou 24.novembra 2014. Jeho masovosť potvrdzuje aj fakt, že turnaja sa zúčastnilo 12 družstiev v celkovom počte 96 žiakov.

Turnaj, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, splnil kritériá náročnosti tak na samotných hráčov, ako aj pre organizátorov turnaja, pedagógov našej školy. Veď zvládnuť 20 zápasov bolo fyzicky ťažké pre hráčov aj pre rozhodcov. Vypätie hráčov znásobovali kvalitné zápasy, ktoré ešte postupne gradovali od štvrťfinálových kôl. Napriek veľkému športovému nasadeniu zápasy prebiehali vo veľmi dobrej športovej atmosfére, čo bolo dôkazom tak samotného sebaovládania hráčov, ako i citlivého rozhodovania rozhodcov, Ing. Kalitzu a Štefana Tóbiása. Počas turnaja nedošlo k žiadnemu vážnejšiemu zraneniu.

Tým, že turnaj bol súčasťou boja proti drogám a za kvalitný životný štýl, napovedá, že škola podporuje všetky činnosti, ktoré slúžia k tomu, aby naši žiaci boli informovaní o škodlivosti užívania zdraviu škodlivých látok,  aby dozerali na potreby vyváženého vzťahu k vlastnému organizmu. K tomu bola zameraná celá športová akcia, ktorá zároveň priblížila i prácu komisie boja proti drogovej závislosti pod vedením Mgr. Angeliky Hajdók. Tento športový deň mal preto akýsi demonštratívny charakter a potvrdil známe Coubertinovské myšlienky: „Ó, šport, ty dávaš telu ušľachtilé tvary, chrániš ho pred ničivou vášňou…“

 Výsledky halového futbalového turnaja :

A:   II.B – III.A     – 0

III.A – III.B   – 4 : 0

  1. B – III.B   –   0

B :   IV.A – I.C   – 1 : 3

I.C – II.A     – 2 : 2

IV.A – II.A   – 0 : 3

C :   I.B – I.A   – 6 : 0

I.A – I. NŠ – 0 : 9

  1. B – I. NŠ – 1 : 13

D:   III.E – I.D   – 15 : 0

I.D – II.C   – 1 : 10

III.E – II.C – 8 : 3

 

Štvrťfinále :

  1. A – I.C – 4 : 2
  2. NŠ – II.C – 6 : 3
  3. B – II.A – 5 : 3
  4. B – III.E – 1 : 5

Semifinále :

  1. A – NŠ – 3 : 12
  2. B – III.E – 5 : 10

FINÁLE :

  1. miesto     NŠ – III.E   –   6 : 3
  2. miesto    III.B – III.A –   0 : 3

 

[justified_image_grid ng_gallery=59]