Školské akcie

12.12.2014 019Dňa 11.12.2014 so žiakmi  III.A a III.B triedy odboru mechanik elektrotechnik sme navštívili Planetárium a Vedecko-technické centrum STM v Košiciach. Exkurzie sa zúčastnilo 20 študentov.

Odborná pracovníčka planetária mala pre nás pripravenú prednášku so zaujímavou témou – prehliadka večernej oblohy pod kupolou planetária. V planetáriu po predstavení žiaci mali možnosť pozrieť si aj vystavené exponáty optických prístrojov a preštudovať históriu optiky a astronómie.

Po ukončení programu v planetáriu sme sa presunuli do VTC, kde naši žiaci mali možnosť využiť množstvo interaktívnych pomôcok, exponátov, ktoré zábavno-náučnou formou prezentovali základy vedy a techniky. Zastúpené boli v rámci fyziky napr. mechanika, magnetizmus, zmyslové vnemy, optické a akustické javy a množstvo ďalších.
Žiaci si mali možnosť samostatne a voľne  odskúšať rôzne hlavolamy, podľa návodu experimentovať a pozorovať fyzikálne javy. Poslednou zástavkou našej exkurzie mala byť návšteva Botanickej záhrady UPJŠ, ale z technických príčin našu návštevu stornovali. Z toho dôvodu sme pre žiakov pripravili náhradný program – v múzeu Vojtecha Löfflera sme navštívili výstavu akademického maliara Štefana Filepa pod názvom „V zajatí pohybu a farby“. Exkuria sa vydarila a obohatila účastníkov o nové poznatky a zážitky.

[justified_image_grid ng_gallery=10]