Školské akcie

DSC_0117Žiaci II.C a II.D triedy učebného odboru autoopravár- mechanik si zmerali svoje vedomosti a zručnosi na súťaži STROJZRUČ 2 v dňoch 19.11.2014 a 25.11.2014.

Teoretická časť sa uskutočnila v Kráľovskom Chlmci a praktická časť v školských priestoroch autoservisu v Čiernej nad Tisou. Test, v ktorom sa overili teoretické vedomosti, sa skladal z 20-tich otázok s maximálnym ohodnotením 20 bodov. Praktická časť pozostávala z bežnej údržby kolies automobilu. Pri tejto časti sa sledoval čas vykonania práce, správny postup, použitie vhodných náradí a BOZP, z čoho žiaci mohli získať maximálne 80 bodov.

Po sčítaní bodov poradie žiakov bolo nasledovné: 1.miesto získali Szálka Dávid z II.C a Roman Alexander Ivanovič z II.D triedy /86 bodov/, 2. miesto obsadil      Géczi Norbert, žiak II.D triedy /83 bodov/ a 3.miesto si vybojoval Francsák Denis tiež z II.D s celkovým počtom bodov 76. Za uvedené umiestnenia žiaci budú odmenení diplomom a vecnými cenami.

[justified_image_grid ng_gallery=56]