Školské akcie

heurekkaVýroky slávnych i menej slávnych ľudí dokážu výstižne charakterizovať rôzne činnosti, ktoré sú vždy odrazom konkrétneho obrazu objektívnej pravdy. Podľa jednej z takých definícií, pravá múdrosť je v šťastí okrasou a v nešťastí oporou. Vedomosti človek získava od svojho narodenia až po svoj koniec. O naplnení týchto myšlienok sa musí usilovať každý sám, no predsa len, škola vždy bola a zostane tou protoplazmou, ktorá v tomto procese má výsadné postavenie. Vyučovací proces vhodne vyplnený záujmovou činnosťou určite zanechá trvalé stopy vo „vedomostnej duši“ každého žiaka.

Veríme, že tieto ciele sa nám darí plniť i vedomostnou súťažou HEURÉKA. Výberové kolo tejto súťaže s počtom 15 družstiev a 60 žiakov nás v tejto práci motivuje záujmom, ale predovšetkým dobrým priemerom správnych odpovedí zo všeobecného prehľadu vedy, techniky, spoločenských vied. Organizátori súťaže Mgr. Csatlósová a Mgr. Jánošík sú presvedčení, že hlavná súťaž s najlepšími piatimi družstvami z výberového kola potvrdí požadovanú úroveň a tak všetci spolu si ešte viac spríjemníme radostnú predvianočnú atmosféru.

 

Postupujúce družstvá:

Družstvo – Trieda Počet bodov Poradie
II. A 30 1.
II. B 29 2.
II. C 27 3.
III. B 27 4.
IV. A 25 5.