Školské akcie

stmV rámci plánovaných úloh PRK ekonomické predmety sa uskutočnila Exkurzia do STM v Košiciach 21. novembra 2014. Zúčastnili sa jej študenti I.A triedy odbor obchodná akadémia.

Program pozostával z dvoch častí:

  1. Prehliadka expozície „Vývoj písacích strojov“

Študenti mali možnosť prezrieť si viac ako 150 exemplárov písacích strojov od najstaršieho z roku 1870 až po súčasné. Názorne si mohli doplniť svoje teoretické vedomosti z predmetu ADK.

  1. Návšteva „Vedecko-technického centra“

V novootvorenom VTC mali možnosť vyskúšať 120 interaktívnych exponátov, kde zábavno-náučnou formou sú prezentované základy vedy a techniky, fyzika, mechanika, magnetizmus, zmyslové vnemy, optické a akustické javy a mnoho ďalších. Študenti si samostatne odskúšali experimenty podľa návodu.

Pre študentov bol prínos hlavne v tom, že zábavno-náučná forma prezentovania poznatkov a možnosť vyskúšať si ich samostatne vzbudila u nich záujem aj väčšiu motiváciu k štúdiu. Návšteva VTC mala u študentov pozitívnu odozvu.

Exkurzia splnila vytýčené ciele.

[justified_image_grid ng_gallery=11]