DSC_0068A nevelési tanácsadás keretén belül a 2014. 10. 20 -tól, 2014. 11. 7-ig terjedő időszakban a szakközépiskola végzős diákjainknak alkalmuk volt továbbtanulási lehetőségeikről online tesztelés formájában meggyőződniük. A tesztelésre a IV.A és a II.NŠ osztály tanulóit jelentkeztettük. A teszt során a diákok azon képességeit és ügyességét mérték, amelyek a főiskolai és az egyetemi tanulmányaikhoz szükségesek. Az eredményeket összehasonlították a többi, hasonló képzési formában és szakon tanuló diák eredményeivel.

A két végzős érettségiző osztály diákjait 6 csoportba osztottuk a szak, illetve a tanítási nyelv alapján. Minden tanulónak saját bejelentkezési neve és jelszava volt. A teszt időkorláttal rendelkezett (40 perc) és 4 részt tartalmazott. Minden egység megoldására 10 perc állt a rendelkezésükre.

A tesztfeladatok részei:

  1. verbális rest – a feladatok szókiegészítésre, szavak közötti kapcsolatok meghatározására, ismeretlen szöveg megérétésére vonatkoztak, de voltak a szavak ellentétes jelentését kereső feladatok is
  2. logikai rész – ide tartoztak a grafikonok, illetve táblázatok formájában közölt információkkal való munka, elégséges feltételek, stratégiai kommunikáció és fiktív szabályok
  3. argumentációs részszövegkoherencia, összahasonlító olvasás, szövegből való kikövetkeztetés
  4. kvantitatív rész– százalékszámítás, algebrai kifejezések rendezése, egyenletek rendezése, szöveges feladatok, feladatok sorozatokra, geometria / planimetria, műveletek és titkos műveletek

A méréssel a tanulók információt szereztek az azon főiskolákra, egyetemekre való bejutási esélyeikről, amelyek részt vesznek a “SCIO” nemzeti összehasonlító tesztelésekben.

[justified_image_grid ng_gallery=52]