Školské akcie

 10688097_751341941568737_4543422088577473868_oKultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a obec Veľké Trakany dňa 25. októbra 2014 organizovali IV. Svätomartinský festival. Aj toho roku sa tejto akcie zúčastnila naša škola. V rámci tvorivej dielne žiačky krúžkovej činnosti „Šikovné ruky” pod vedením Mgr. Eriky Matyiovej pre návštevníkov predvádzali techniky pletenia z papiera. Skupina učiteľov (Mgr. Enikő Pogányová, Mgr. Kázsmérová Katarína a Ing. Mária Šipošová) sa prihlásili do súťaže vo varení, v rámci ktorej mali pripraviť husacie hody. S pripravenými jedlami – paštéta z husacej pečene, plnený husací krk s dusenou červenou kapustou, husacia polievka s cestovinami, husací perkelt s kapustovými fliačkami, husacie stehno so zemiakovou lokšou a nektarínkami – vyhrali II. miesto. Na dosiahnutý výsledok sme veľmi hrdí aj preto, lebo predsedom poroty bol šéfkuchár Benke László, ktorý kriticky hodnotil pripravené jedlá. Poďakovanie patrí aj pánovi riaditeľovi Ing. Ivanovi Beňovi a pánovi majstrovi odborného výcviku Štefanovi Horváthovi, ktorí pomáhali a podporovali družstvo našich kuchárov.

Tímu súťažiacich gratulujeme a ďakujeme, že šírili dobré meno našej školy.