Školské akcie

DSC_0131Predmetová komisia strojárskych predmetov pri Strednej odbornej škole – Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci zorganizovala súťaž STROJZRUČ II, ktorá sa uskutočnila dňa 19. novembra 2014 v areáli školy Čiernej nad Tisou.

Cieľom súťaže bolo vyhotovenie krídlovej matice. Súťaž mala podporiť rozvoj kreatívneho myslenia a zručnosti pri vyhotovení výrobku strojárskeho charakteru.

Súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov II.C triedy učebného odboru strojný mechanik s vyučovacím jazykom maďarským.

V teoretickej časti žiaci písali test, ktorý obsahoval 15 otázok a mohli dosiahnuť max. 30 bodov.

V praktickej časti sa hodnotili nasledovné kritéria: zručnosť a presnosť vyhotovenia výrobku s  max. bodom 50, kvalita povrchu s max. bodom 20, dodržiavanie zásad BOZP s max. bodom 10, estetický vzhľad s max. bodom 20. Pri rovnosti bodov o víťazovi rozhodol čas odovzdania vyhotoveného výrobku.

Vyhodnotenie súťaže: 1. miesto získal Nagy Ján, 2. miesto obsadil Cicu Dávid a na 3. mieste skončil Liviak Dominik.

Súťaž potvrdila, že úspech nie je dielom náhody, ale jedine výsledkom tvrdej a systematickej prípravy žiakov. Poďakovanie patrí žiakom, ktorí sa na súťaž zodpovedne pripravovali, ale aj odborným učiteľom a majstrom odborného výcviku strojárskych predmetov.

Víťazom blahoželáme.

  [justified_image_grid ng_gallery=51]