Školské akcie

V mesiaci november sa v rámci plánovaných akcií uskutočnila medzinárodná informatická súťaž iBOBOR. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

V školskom roku 2014/2015 sa do súťaže zapojili žiaci našej školy v kategóriách JUNIOR a SENIOR. Vo vyhlásenom súťažnom dni sa žiaci prihlásili do súťažného systému iBobor svojím prihlasovacím kódom a v priebehu 40 minút vyplnili on-line súťažný test pozostávajúci z 15 otázok (5 otázok jednoduchých, 5 stredne náročných a 5 ťažkých). Každý žiak pracoval samostatne na počítači.

Vyhodnotenie súťaže:

  • v kategórii JUNIOR súťažilo 7 073 súťažiacich, plný počet bodov dosiahli 17, úspešných riešiteľov je 1 769 (25%), priemer získaných bodov je 39,13 medián 38,69.
    Z našich žiakov bol najúspešnejší Daniel Juhász z I.A triedy (44,35 bodov), Martin Jenigár z II.A triedy (42,69 bodov), Ladislav Bino z I.A triedy (38,69 bodov).
  • v kategórii SENIOR súťažilo 4 545 súťažiacich, plný počet bodov dosiahli 2, úspešných riešiteľov je 341 (7,5%), Priemer získaných bodov je 31,47 medián (30,70).
    Z našich žiakov bol najúspešnejší Ján Pankulics z III.B triedy (36,03 bodov).

Svoje umiestnenie si každý zo súťažiacich má možnosť pozrieť individuálne prihlásením sa do systému.

Súťaž v obidvoch kategóriách prebehla bez problémov.

Súťažiacim ďakujeme za účasť a prajeme veľa úspechov do ďalších ročníkov!

 Mgr. Beáta Csatlósová

[justified_image_grid ng_gallery=13]