Školské akcie

DSC_0061Medzi najobľúbenejšie akcie patrí bezpochyby na každej škole imatrikulácia nových žiakov.

Dňa 14.11.2014 prežívali svoj veľký deň aj naši prváci, nakoľko pri príležitosti dňa študentstva sa uskutočnilo ich oficiálne prijatie do radov stredoškolákov.

Tradične sa príprav chopili študenti tretieho ročníka. Žiaci III.A a III.B triedy sa predstavili so svojím programom a to krátkymi humornými scénkami a predstavením bojového umenia. Samotný imatrikulačný program bol plný zábavných úloh, ako napríklad karaoke, tanec, jedenie jogurtov a umývanie zubov so zaviazanými očami, holenie balónov, kvíz atď. Za nesplnené úlohy boli súťažiaci „potrestaní“. Na záver novopečení stredoškoláci zložili slávnostný sľub a boli odmenení pletenými srdiečkami. Naši prváci boli naozaj aktívni a odchádzali s úsmevom na tvári, veď sa stali plnohodnotnými členmi školského kolektívu a školy.

[justified_image_grid ng_gallery=50]