Školské akcie

e550_1384371031_povedzme-nie-drogam-ar

 Tretí novembrový týždeň kalendárneho roku je Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Počas týchto dní si pripomenieme nebezpečenstvá, ktoré užívanie drog so sebou prináša. Organizujú sa pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách. Práve z toho dôvodu dňa 20. 11. 2014 k nám zavítala MVDr. Mária Urbanová, pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove. Vo svojom vystúpení upozornila mladých na škodlivé účinky hlavne fajčenia, alkoholu a nelegálnych drog. Táto problematika sa týka čoraz viac aj našej mládeže. Zdôraznila, že človek, ktorý má jasne stanovené ciele a predstavu o svojej budúcnosti, si vie ľahko spočítať, či sú drogy prínosom alebo nie.