Školské akcie

DSC_0150Národný projekt KomPrax – kompetencie pre prax, ktorý je podporovaný z Európskeho sociálneho fondu, poskytol možnosť našim žiačkam z II.A triedy Diane Holováczovej a Lorette Sirikovej uskutočniť malý projekt s názvom: „Športovo-oddychová zóna“ na pôde našej školy. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania naše žiačky nadobudli kompetencie ( vedomosti, zručnosti a postoje) dôležité pre ich budúce zamestnanie ako aj pre ich spoločenský život.

Naše žiačky v rámci svojho vzdelávacieho cyklu pripravili, urobili a vyhodnotili svoj malý projekt, cez ktorý si vyskúšali v praxi zručnosti, ktoré sa naučili počas školení, ako aj mnohé ďalšie. Do aktivity boli zapojení aj spolužiaci, dobrovoľníci, učitelia a sponzori.

[justified_image_grid ng_gallery=41]