Školské akcie

DSC_0515I keď leto a prázdninové zážitky sú neodvratne preč, september prichádza do každej školy s novými očakávaniami a výzvami. V utorok, 2. septembra 2014 za krásneho slnečného rána sa na školskom ihrisku stretli žiaci, rodičia, hostia a pedagogickí pracovníci školy, aby sa spoločne zúčastnili na otvorení nového školského roku 2014/2015.

Ing. Ivan Beňo, riaditeľ školy vo svojom slávnostnom príhovore privítal prítomných a načrtol hlavné ciele a požiadavky týkajúce sa pedagogicko-výchovnej práce.

Prajeme každému, aby v novom školskom roku zažil čo najviac úspechov. Milí žiaci, želáme vám, aby ste každý deň prichádzali do našej školy v zdraví, s radosťou a nadobudli čo najviac teoretických poznatkov a praktických zručností. Veríme, že aj vďaka vášmu serióznemu prístupu k štúdiu sa nám podarí splniť všetky predsavzaté ciele.

[justified_image_grid facebook_id=136041103096058 facebook_album=847236571976504]