Školské akcie

 P1030042Neprejde jeden školský rok bez toho, aby sa na našej škole neuskutočnila netradičná hodina maďarskej literatúry. Herci košickej Thálie Kövesdi Szabó Mária a Pólos Árpád sú pravidelnými hosťami. Teraz k nám zavítali so zostrihom básnickej tvorby Radnóti Miklósa.

Každému je známy tragický real gambling bonuses básnikov osud, pripomíname si 70. výročie jeho úmrtia. Pri tejto príležitosti si študenti vypočuli úryvky z jeho života, tragicky poznačeného kvôli jeho pôvodu i zlomky z každodenného čakania na smrť.

Vďaka starostlivému výberu básní odzneli i básne z väzenia, z domova, ku ktorému napriek odlúčeniu cítil neutíchajúcu lásku a samozrejme ľúbostnú poéziu.

Dopoludnie 13.októbra sa nieslo v znamení poézie a povznášajúceho umeleckého zážitku.

[justified_image_grid ng_gallery=46]