Školské akcie

DSC_0001V dňoch 19 – 21. septembra sa konal v meste Medzibodrožský kultúrny festival, ktorý bol zároveň aj sviatkom vinobrania i Dňom mesta.

Podobne ako minulý rok, aj  teraz sa zúčastnila aj naša škola. Náš stánok sa nachádzal vo vestibule. Cieľom prezentácie našej školy bolo, aby návštevníci získali informácie  o tom, čo ponúka naša škola. Usilovali sme sa  podať obraz o takej inštitúcii, ktorá má v regióne  budúcnosť, kde urobíme všetko pre to, aby naši absolventi vedeli profesijne obhájiť svoje miesto v spoločnosti.

 Vystavili sme produkty našich žiakov odboru strojný mechanik, stolár, murár, mechanik elektrotechnik. V rámci tvorivej dielne sa predstavili naše kaderníčky, žiačky záujmového krúžku šikovných rúk a v rámci cvičnej firmy žiaci obchodnej akadémie. Naši žiaci v rámci živého šachu boli súčasťou aj tradičného vinobraneckého sprievodu a následne si zahrali šach s návštevníkmi akcie.

[justified_image_grid ng_gallery=40]